La crisi. I tu, què en penses?

Alba Marín i Silvia Cañizares, 3rC

Aquest qüestionari està pensat per reflexionar sobre un problema mundial, la crisi, que ens afecta a tots i que creiem convenient parlar amb els alumnes d’aquest centre. Hem fet l’enquesta a dues classes de 3r d’ESO (D i E) per veure què en saben del tema i què en pensen. Aquest ha sigut el qüestionari:

  1. Què és per a tu la crisi?

a) Que alguns països tinguin menys diners que abans i demanin préstecs que han de pagar amb interessos.

b) Un problema que fa que hi hagi més atur i la gent, encara que tingui formació, no trobi feina.

c) Una etapa que afecta al govern, fent que no tingui diners.

  1. Com t’ha afectat a nivell familiar?

a) No m’ha afectat.

b) Tinc familiars a l’atur.

c) Els meus familiars cobren menys.

  1. Heu canviat alguns hàbits a causa de la crisi?

a) No hem canviat.

b) Busquem preus més econòmics.

c) Som menys consumistes.

  1. Qui creus que és un dels causants de la crisi?

a)      Els bancs i el sistema financer.

b)      La gent per endeutar-se més del que pot.

c)       Els polítics per no fer bé la seva tasca

  1. Quantes persones creus que hi ha a l’atur actualment a Espanya?

a)    2 milions i mig

b)    7 milions

c)    4 milions 700 mil

Els resultats de l’enquesta són bastant semblants a totes dues classes. A la primera pregunta sobre què és la crisi, la resposta majoritària ha sigut “un problema que fa que hi hagi més atur i la gent encara que tingui formació no trobi feina”(les noies amb un 66,7% i els nois amb un 68,75%).

En canvi en la pregunta 2, de com la crisi ha afectat a nivell familiar, la resposta més votada ha sigut “els meus familiars cobren menys” ( les noies amb un 48,2% i els nois amb un 62,5%). Així, doncs, sembla que els nois tenen una percepció més aguda dels efectes de la crisi a les famílies.

A la pregunta 3 sobre si s’han canviat alguns hàbits a causa de la crisi, la resposta més votada ha estat “ busquem preus més econòmics” (les noies amb un 40,7% i els nois amb un 43,75%).

La resposta a la pregunta 4 ens ha sorprès per la seva unanimitat i encert. Tant nois com noies creuen que “els causants de la crisi són els bancs i el sistema financer” (les noies amb un 59,3% i els nois amb un 50%).

Per finalitzar, a la pregunta de quantes persones creus que hi ha a l’atur actualment a Espanya , la resposta “ 4 milions 700 mil” ha sigut la més votada (les noies amb un 51,9% i els nois amb un 87,5%).

Conclusions

D’aquesta enquesta podem deduir que els adolescents tenen una idea força realista de la situació econòmica a casa nostra. La principal conseqüència de la crisi és que hi ha molts milions de persones a l’atur i que les que treballen, cobren menys. Aquesta situació ha fet canviar certs hàbits de consum: ara es consumeix menys i es compra a preus més econòmics. Els joves pensen que els principals causants d’aquesta crisi són els bancs i el sistema financer. Aquestes idees, equivocades o no, creiem que són les que tenen la majoria de les persones a tota Espanya (joves i adults). A veure com ens en sortim de la crisi!.

Anuncis