Federico Mayor Zaragoza, defensor de la Pau

Èric Zaldívar 3rB

 Mayor Zaragoza va néixer al 1934 a la capital catalana. És professor, polític, diplomàtic i va ser Director General de la UNESCO. Va ser guanyador de la medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 1998 i de la Creu de Sant Jordi al 2005. És per tant una persona que ha fet moltes activitats i molt importants.

Aquest polític posseeix una fundació anomenada Cultura de Paz, constituïda a Madrid en el 2.000. En aquesta associació es treballa l’educació per la pau, els drets humans i la democràcia, la lluita contra l’exclusió i la pobresa , la defensa del pluralisme cultural, i la prevenció de conflictes i consolidació de la pau. Treballen i fan tallers amb joves per aconseguir els seus objectius.

Federico Mayor Zaragoza

Mayor Zaragoza ha publicat el seu últim llibre anomenat ¡Basta! . Aquest llibre proposa una democràcia diferent. Presenta articles, entrevistes i conferències sobre els drets humans. En el llibre diu que no hi ha diners per salut, educació, ciència,…i es gasten 2000 milions d’euros per armament que el Ministeri d’Interior espanyol paga cada any en concepte de deute de les compres efectuades. El llibre és molt recomanable perquè està a favor de la pau i t’ensenya drets humans, això és molt important per ser ciutadà. També ens ajuda a ser crítics amb les informacions que rebem pels mitjans.

Quan diem pau estem parlant d’una societat sense violència ni guerra. Però també estem demanant als nostres polítics que redueixin dràsticament la despesa en armament. Sobre tot en un moment en què es necessitem tants diners per pal·liar les mancances de la crisi.  La cultura de pau és el conjunt de valors, actituds i comportaments de la vida quotidiana, és a dir, com reaccionem i valorem el que ens passa diàriament, en els diferents espais de la nostra activitat ciutadana.

La cultura de pau posa per davant de tot  els drets humans i socials, també l’adhesió dels principis de llibertat, justícia , solidaritat i tolerància. Un conflicte és una situació en què dos o més individus amb interessos oposats tenen diferències. Però el que cal és trobar punts d’acord per avançar en la pau. Això vol dir que cada una de les parts implicades en un conflicte ha de cedir en algun aspecte per trobar un espai de pau i convivència.

Els alumnes de 3r d’ESO han fet un taller a l’institut sobre el tema “El conflicte i les parts implicades” per reflexionar sobre com es construeix la pau i quina pot ser la nostra contribució diària.

Anuncis