300 anys de la RAE

Neus Cara, 3rB

La Real Acadèmia Espanyola és una institució cultural que es dedica a la regularització lingüística per a l’idioma espanyol mitjançant la promulgació de normatives dirigides a fomentar la unitat idiomàtica dins i entre dels diversos territoris. Escrivim aquest text per cel·lebrar que fa tres-cents anys que va ser creada.

La seva fundació

Va ser fundada el 1713 per iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marquès de Villena i duc d’Escalona, amb el propòsit de “fixar les veus i vocables de la llengua castellana en la seva major propietat, elegància i puresa”, i el 3 d’Octubre de 1714 el rei Felip V el va col·locar sota la seva protecció.

Amb el temps, la institució ha anat adaptant les seves funcions. Actualment el primer article de l’estatut de la RAE diu: “(…) té com a missió principal vetllar perquè els canvis que experimenti la Llengua Espanyola en la seva constant adaptació a les necessitats dels seus parlants no trenquin l’essencial unitat que manté en tot l’àmbit hispànic.(…)”. Darrerament s’han incorporat al diccionari  moltes paraules que la gent utilitzava, ja que l’Acadèmia ha d’intentar que tots parlem la mateixa llengua.

RAE1

La seu de la Real Acadèmia Espanyola es a Madrid, i està situada prop de El Retiro. Si aneu a Madrid, passageu per aquests jardins i visiteu per fora la seu de la RAE. Aquesta caminada és molt maca i agardable.

El lema

Saps quin és el lema d’aquesta institució?: “Limpia, fija y da esplendor”. Fa riure perquè és antic, però també és bonic perquè mostra interès per l’ús correcte de la llengua.  

RAE3

Els acadèmics

Ara hi ha molts acadèmics. Però no tantes acadèmiques. Maria Isidra de Guzmán y de la Cerda va ser la primera dona que va aconseguir el títol de doctor per la universitat d’Alcalà i va ser admesa com a honorària a la acadèmia el 1723. No va tornar a comparèixer desprès de pronunciar el seu discurs d’agraïment. Desprès d’ella no hi va haver una altra dona fins el 1987.

Les seves publicacions

Coneixes les últimes obres de la RAE? Doncs són varies i molt importants: la Nueva gramàtica de la llengua espanyola, realitzada conjuntament  amb les acadèmies de llengua espanyola dels països on es parla aquesta llengua (països sud americans). En aquesta obra s’incorporen les diferents maneres de parlar dels països que utilitzen aquesta llengua i es tracta d’una obra col·lectiva.

RAE2

Un altra obra és la Nueva ortografia de la llengua espanyola, que ha realitzat alguns canvis. Per això a nosaltres –estudiants- ens convé conèixer-los. Si cliqueu sobre el títol de l’obra travareu la nova normativa, que és molt útil per nosaltres.