Les vies verdes, una alternativa de lleure

Neus Cara 3rB

Les vies verdes són antics traçats de les vies dels ferrocarrils que han quedat en desús, reconvertides ara en itineraris de cicloturisme i senderisme.

Aquest concepte, a més a més del condicionament del traçat ferroviari, també compren la instal·lació de serveis i equipaments complementaris, com ara allotjament, restauració, ecomuseus, lloguer de bicicletes i cavalls, etc. Aquests es situen sempre que és possible en les antigues estacions ferroviàries rehabilitades amb aquesta finalitat.

A causa del seu origen, tenen especials qualitats, com ara la fàcil  accessibilitat, un recorregut senyalitzat, seguretat, i és especialment atractiu per a persones amb mobilitat reduïda (minusvàlids, gent gran, nens).

Vías verdes1

En la actualitat hi ha uns 1.550km per tot Espanya (64 vies verdes), i aproximadament 168km a Catalunya (7 vies verdes).

Les Vies Verdes proporcionen una gran oportunitat per a la formació ambiental i la millora de l’ocupació  en el medi rural. Aquest projecte es planteja com una unió de varies accions, amb un caràcter altament formatiu. En aquest projecte està prevista la realització de 28 accions diferents, de les quals més de la meitat són d’índole informativa.

Vías verdes3

El condicionament de les Vies Verdes consisteix bàsicament en facilitar les condicions de trànsit sobre aquestes plataformes ferroviàries y dotar-les d’elements de protecció i informació.

La senyalització ha sigut concebuda específicament per recordar l’origen ferroviari d’aquests recorreguts. S’utilitzen antigues travesses de fusta com a suport  per algunes senyals, per les fites quilomètriques  i també per les baranes.

És molt interessant fer una passejada por aquests indrets. I si anem amb amics, molt millor… i més riurem.

Anuncis