Bye bye Barcelona

 Clara Sanz i Marta Garcia, 3rD

 El turisme de masses cada vegada té més impacte social  i cultural i contribueix al deteriorament ambiental i al canvi climàtic, entre d’altres problemes. Això és el que bàsicament està passant a Barcelona. El turisme hauria de permetre moments de pau i llibertat; en canvi ens trobem immersos  en un gran aldarull  que estressa i no deixa descansar.

adiós barcelona1

Barcelona s’ha convertit en un lloc molt turístic on diàriament arriben milers de persones. Els ciutadans de Barcelona opinen que aquesta ciutat no és un lloc per viure, ja que ara és com si la ciutat s’hagués convertint en un Parc Temàtic. Els ciutadans han perdut les Rambles i el mercat de la Boqueria, ja que no es pot comprar ni  passejar tranquil·lament degut a l’ambient d’aquests llocs. Això es pot veure clarament en aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mSAPqGijeiY

 Les Rambles de l’ època modernista eren un carrer en el qual els comerciants (floristes, restaurants, cafès, regals,…) transmetien la idea d’un país integrat, comercial, industrial, culte, etc. Ara, aquesta imatge és impossible perquè hi ha massa gent.  Al 1990 hi havien un 1,7 de milions de turistes; l’any 2000 van haver 3,1millons de turistes; al 2006, 6,3 milions de turistes; al 2012 un 7,4 de milions de turistes; i, avui dia, 8 de cada 10 persones a Barcelona es turista.

Barcelona és la quarta ciutat més visitada d’Europa desprès de Londres, París i Roma. El port de Barcelona es el port líder en creuers del continent i del Mediterrani. L’activitat econòmica vinculada al turisme representa el 12% del PIB de Catalunya. Cada dia es recapten 20.000.000€  gràcies al turisme, dels quals el 25% és per activitats no vinculades directament amb el turisme.

 Impactes estructurals

Podem dir que les transformacions relacionades amb l’establiment de noves formes de comunicació, transport i infraestructures són impactes directes. Es creen més carreteres o vies de comunicació, més serveis de transport, més allotjaments, més restaurants… Aquestes transformacions canvien l’aspecte que tradicionalment ha tingut la ciutat.

bye bye barcelona2

 Com a  conseqüència principal d’aquest impacte, trobem que es prioritza les necessitats dels turistes sobre les dels ciutadans que viuen a Barcelona. És a dir, els preus de tot augmenten i les persones que viuen a la ciutat es veuen molt perjudicades.

 Aspectes positius

 El principal aspecte positiu o l’aspecte més acceptat és la creació de llocs de treball, el desenvolupament econòmic, l’intercanvi de cultures, les inversions estrangeres, etc. Això constitueix un motor econòmic important. No ho podem negar.

 Aspectes negatius

 Pel que fa a la generació d’ocupació ens podem trobar  amb treballs informals de mà d’obra no qualificada, ja que la necessitat de feina malauradament és molt elevada i la major part població acceptaria un treball de salari reduït. I  això beneficia a l’empresari i moltes vegades la feina no està ben feta.

Altres aspectes negatius que podem destacar són la inseguretat o l’impacte destructiu ambiental com el soroll que no deixar descansar els habitants de la ciutat.

Anuncis